Szukaj
Logo Miasta

O firmie

Naszą misją jest dostarczanie bezpiecznego ciepła!

Nieprzerwanie od 1964 r.  nasza spółka dostarcza poprzez system sieci cieplnej bezpieczne ciepło grzewcze w postaci gorącej wody do mieszkań, przedsiębiorstw i instytucji, realizując w ten sposób jedną z najważniejszych potrzeb bytowych mieszkańców. Zapewniamy niezawodny i komfortowy system zaopatrzenia w ciepło, który jest bezpieczny ponieważ nie powoduje zagrożenia wybuchem, zatrucia gazu czy porażenia prądem, a jednocześnie jest ekologiczny bowiem przyczynia się do poprawy zanieczyszczonego środowiska. To dzięki nam Zduńska Wola ma szansę stać się miastem o czystym powietrzu.

Całość prac związanych z zaprojektowaniem i wbudowaniem przyłącza do Państwa obiektu wykonujemy we własnym zakresie.

Dodatkowo może uzyskać dofinansowanie do poniesionych kosztów inwestycyjnych z różnego rodzaju programów wsparcia np.: ogólnopolskiego programu „czyste powietrze” gdy zrezygnuje się z ogrzewania np. węglowego na rzecz ciepła systemowego.

Jeśli chcesz poprawić swój komfort życia skorzystaj z naszej oferty i przyłącz się do nas.

 

Zakres działania spółki:

  • Przesyłanie, przetwarzanie i sprzedaż zakupionej energii cieplnej
  • Eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń ciepłowniczych
  • Budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych
  • Koordynacja rozwoju miejskiego systemu ciepłowniczego

Koncesja:

  • do 31 grudnia 2030 r.
  • Na przesyłanie i dystrybucję ciepła
  • Na obrót ciepłem
  • Wydane przez Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie w dniu 28 października 1998 r.

 


 

Więcej informacji o spółce znajduje się na BIP:

Przejdź do treści