Szukaj
Logo Miasta

Historia

Nieprzerwanie od 1964 roku firma dostarcza poprzez system sieci bezpieczne ciepło do mieszkań, przedsiębiorstw i instytucji, realizując jedną z najważniejszych potrzeb bytowych mieszkańców.

Kalendarium:
1964 r. – Rozruch Centralnej Kotłowni na ul. Żeromskiego.

– Pierwsze sieci cieplne w mieście.

– Powołanie Zakładu Gospodarki Cieplnej w wielobranżowym miejskim przedsiębiorstwie komunalnym.

1979 r. – Powołanie samodzielnego Rejonowego Oddziału Energetyki Cieplnej w Zduńskiej Woli  w  ramach przedsiębiorstwa wojewódzkiego.

1981 r. – Powołanie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Zduńskiej Woli, a następnie WPEC w Sieradzu z siedzibą w Zduńskiej Woli.

1991 r. – Podział wojewódzkiej firmy i po 6 latach utworzenie ponownie samodzielnego miejskiego PEC.

1996 r. – Przekształcenie MPEC w spółkę.

2009 r.- Modernizacja Systemu Ciepłowniczego w Zduńskiej Woli wdrożenie systemu wizualizacji węzłów cieplnych miasta.

2010 r. – Przebudowa osiedlowej niskoparametrowej sieci ciepłowniczej na sieć wysokoparametrową z przyłączami oraz węzłami cieplnymi  z udziałem środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

2011 r. – Przebudowa oraz modernizacja sieci ciepłowniczej zrealizowanej z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

2016 r. – Wdrożono usługę e-Faktura. Od tego momentu nasi Klienci mogą otrzymywać faktury drogą elektroniczną.

2018-2020 r. Realizacja projektu „Zmniejszenie strat na przesyle i dystrybucji ciepła poprzez modernizację przesyłu ciepła w układzie kanałów ciepłowniczych na system rur preizolowanych w Zduńskiej Woli. Budowa nowych przyłączy i węzłów do obiektów ogrzewanych piecami kaflowymi”

2020 r. Przystąpienie do Programu Promocji Ciepła Systemowego.

 

Przejdź do treści