Szukaj
Logo Miasta

Charakterystyka tech.

Dane techniczno – finansowe – rok 2015

Zakup ciepła – 330 975 GJ
Sprzedaż ciepła – 274 707,65 GJ
Przychód ogółem – 20.140.011,23 zł
Koszt ogółem – 20.033.338,77 zł
Zysk brutto – 106.672,46 zł
Zysk netto – 95.480,46 zł
Kapitał zakładowy – 11.081.200,00 zł
Zatrudnienie ogółem na koniec 2015 – 40 osób

Dane techniczno – finansowe – rok 2013

Zakup ciepła – 372.411 GJ
Sprzedaż ciepła – 312.575,51 GJ
Długość sieci cieplnych MSC : – 40.218,50 mb
w tym preizolowanych – 21.674,73 mb
w tym preizolowanych podwójnych
Ilość obsługiwanych węzłów – 1 221,62 mb – 413 szt.
w tym własnych – 198 szt.
Ilość liczników ciepła – 484 szt.
Ilość pomp w węzłach – 699 szt.
Przychód ogółem – 22.000.472,68 zł
Koszt ogółem – 21.188.973,95 zł
Zysk brutto – 811.498,73 zł
Zysk netto – 664.254,73 zł
Kapitał zakładowy – 11.081.200,00 zł
Zatrudnienie ogółem na koniec 2013 – 39 osób

Dane techniczno – finansowe – rok 2012

Zakup ciepła – 372.975 GJ
Sprzedaż ciepła – 314.452 GJ
Długość sieci cieplnych MSC : – 38 838,80 mb
w tym preizolowanych – 21 345,74 mb

Ilość obsługiwanych węzłów – 390 szt.
w tym własnych – 183 szt.
Ilość liczników ciepła – 484 szt.
Ilość pomp w węzłach – 682 szt.

Przychód ogółem – 21.584.729,73 zł
Koszt ogółem – 21.098.362,24 zł
Zysk brutto – 486.367,49 zł
Zysk netto – 387.692,49 zł
Kapitał zakładowy – 11.081.200,00 zł
Zatrudnienie ogółem na koniec 2012 – 39 osób

Przejdź do treści