Szukaj
Logo Miasta

Nasz system ciepłowniczy

System ciepłowniczy – sieć ciepłownicza oraz współpracujące z nią urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania lub odbioru ciepła. Każdy system posiada źródło, czyli miejsce, w którym wytwarzane jest ciepło.

Nasza Spółka świadczy głównie działalność koncesjonowaną w zakresie obrotu, przesyłu i dystrybucji ciepła do odbiorców. Przesyłane ciepło jest nabywane u wytwórcy – Elektrociepłowni Zduńska Wola Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zakres działania

  • Przesyłanie, przetwarzanie i sprzedaż zakupionej energii cieplnej
  • Eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń ciepłowniczych
  • Budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych
  • Koordynacja rozwoju miejskiego systemu ciepłowniczego

Ogółem stan sieci i przyłączy na koniec 2020 r. –  46 365,65 mb, w tym:

  • preizolowanych pojedynczych –  24 721,25 mb
  • preizolowanych podwójnych –  6862,06 mb

Na koniec 2020 roku do systemu ciepłowniczego miasta podłączonych było 487 węzłów wymiennikowych, w tym 212  będących własnością M.S.C. w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.

W systemie zamontowanych jest  630 liczników energii cieplnej (w tym dla potrzeb c.o. – 272 , dla c.w.u. – 98, dla c.o. i c.w.u. – 257 i dla wentylacji  3). Na koniec 2020 roku do systemu transmisji  danych włączonych było 268 węzłów cieplnych, co stanowiło 55 % ogólnej liczby węzłów. Na 168  węzłach do transmisji danych wykorzystywano sieć telewizji kablowej, a na 100 sieć telefonii komórkowej GPRS. System kontroli stanu instalacji alarmowej sieci preizolowanej na koniec roku posiadał 12  pętli włączonych do systemu monitoringu i będzie rozwijany w następnych latach.

Przejdź do treści