Szukaj
Logo Miasta

Inwestycje

Dane techniczne roku 2015

Ogółem stan sieci i przyłączy na koniec 2015 – 42 635,68 m.b.

 • w tym preizolowanych pojedynczych – 22 323,98 m.b.
 • w tym preizolowanych podwójnych – 3 292,36 m.b.

Do systemu ciepłowniczego miasta podłączonych jest 433 wymiennikowych węzłów. Energia cieplna rozliczana jest według wskazań 541 liczników energii cieplnej. Na węzłach pracuje łącznie 744 pomp obiegowych centralnego ogrzewania i cyrkulacyjnych ciepłej wody użytkowej.

Wszystkie węzły cieplne wyposażone są w układy regulujące dostawę energii cieplnej w zależności od warunków atmosferycznych.

W 2015 roku łącznie wybudowano:

 • przyłącza cieplne długości 536,85 m.b. o wartości 352.736,38 zł,
 • sieci cieplne preizolowane TWIN na osiedlu Zachód długości 432,00 m.b. o wartości 273.380,21zł.

Zlikwidowano 299,60 m.b. sieci i przyłączy wybudowanych w technologii kanałowej.

W 2015 roku prowadzono rozpoczęte w poprzednich latach prace związane z rozbudową systemu monitoringu i wizualizacji pracy węzłów cieplnych i systemu kontroli stanu instalacji alarmowej sieci preizolowanej. W sumie na koniec roku włączonych do systemu było 258 węzłów cieplnych. Na 158 węzłach do transmisji danych wykorzystywano sieć telewizji kablowej, a na 100 sieć telefonii komórkowej GPRS. Dzięki temu możliwe jest na bieżąco śledzenie pracy urządzeń i dostarczanych do odbiorcy parametrów ciepłej wody użytkowej i wody instalacyjnej centralnego ogrzewania.


Wybudowane w 2013 r. przyłącza cieplne

 1. Przyłącze w.p. preizolowane do budynku Łaska 117 – Ø 26,9/125 dł. 19,80 mb wartość 7 171,58 zł
 2. Przyłącze w.p. preizolowane do budynku Spacerowa 68 – S1 Ø 48,3/160 dł. 33,32 mb wartość 19 184,00 zł
 3. Przyłącze w.p. preizolowane do budynku Spacerowa 68 – S2 Ø 48,3/160 dł. 29,14 mb wartość 21 812,00 zł
 4. Przyłącze w.p. preizolowane do budynku Spacerowa 70 – S1 Ø 48,3/160 dł. 8,63 mb wartość 6 692,00 zł
 5. Przyłącze w.p. preizolowane do budynku Spacerowa 70 – S2 Ø 48,3/160 dł. 8,33 mb wartość 6 536,00 zł
 6. Przyłącze w.p. preizolowane do budynku Spacerowa 70 – S Ø 48,3/160 dł. 11,93 mb wartość 8 696,00 zł
 7. Przyłącze w.p. preizolowane do budynku Spacerowa 72 – S1 Ø 48,3/160 dł. 5,26 mb wartość 4 706,00 zł
 8. Przyłącze w.p. preizolowane do budynku Spacerowa 72 – S2 Ø 48,3/160 dł. 72,75 mb wartość 45 350,00 zł
 9. Przyłącze w.p. preizolowane do budynku Zielona 52 – Ø 33,7/140 dł. 72,82 mb wartość 45 122,00 zł
 10. Przyłącze cieplne od T3 do budynku Irysowa 3 – Ø 33,7/140 dł. 19,50 mb wartość 6 359,70 zł
 11. Przyłącze cieplne do Pl. Wolności 19 bud. handlowy – Ø 26,9/125 dł. 4,60 mb wartość 5 533,22 zł
 12. Przyłącze cieplne do budynku pl. Wolności 19 bud. mieszkalny – (Ø 26,9/125 dł. 44,80 mb, Ø 33,9/140 dł. 25,00 mb) 69,80 mb wartość 51 217,73 zł
 13. Przyłącze cieplne preizolowane do budynku Spacerowa 83 – 2 x Ø 33,7/90 dł. 39,80 mb wartość 21 560,88 zł
 14. Przyłącze cieplne do budynku Szymanowskiego 15 – (Ø 42,4/160 dł. 26,00 mb, Ø 33,7/140 dł. 10,60 mb, Ø 48,3/160 dł. 5,80 mb) 42,30 mb wartość 32 044,80 zł
 15. Przyłącze cieplne do budynku Al. Kościuszki 9 – Ø 33,4/140 dł. 21,00 mb wartość 28 451,90 zł
 16. Przyłącze cieplne do budynku Kościelna 9 – (Ø 42,4/160 dł. 57,90 mb, 2 x Ø 42,4/110 dł. 2,50 mb) 60,40 mb wartość 46 215,52 zł

Łączna długość i wartość przyłączy cieplnych w.p. wybudowanych w 2013 r. to:

 • Długość: 519,38 mb
 • Wartość: 356 653,33 zł

Wybudowane w 2013 r. sieci cieplne rozdzielcze w. p.

 1. Sieć cieplna Różana 3 – Różana 1 – Ø 26,9/125 dł. 42,20 mb wartość 15 281,71 zł
 2. Sieć rozdzielcza preizolowana Spacerowa od pkt. F do pkt. A – 2 x Ø 219,1/315 dł. 56,49 mb wartość 63 724,91 zł
 3. Siec rozdzielcza Spacerowa od pkt. D do Spacerowa 72 – (2 x Ø60,3/125 dł. 3,00 mb, Ø60,3 /200 dł. 70,42 mb) 73,42 mb wartość 82 823,20 zł
 4. Sieć rozdzielcza Spacerowa od p. C do Spacerowa 68,70 – (2 x Ø88,9/160 dł. 3,47 mb, Ø88,9/250 dł. 91,57 mb, Ø76,1/225 dł. 61,12 mb, Ø60,3/200 dł. 53,95 mb) dł.210,11 mb wartość 237 019,67 zł
 5. Sieć cieplna Irysowa 3 – (Ø 33,7/140 dł. 36,00 mb, Ø 42,4/160 dł. 21,50 mb, Ø48,3/160 dł. 11,60 mb) dł. 69,10 mb wartość 22 534,87 zł
 6. Sieć w części Wschodniej i Południowej Pl. Wolności – (od pkt. C2- C55 2x Ø76,1/140 – 26,00 mb, od pkt. C55- C64 2x 76,1/140 -166,00 mb, od pkt. C64- C70 Ø60,3/200 – 43,00 mb, od pkt. C70- C72 Ø48,3/160 – 13,00 mb) 248,00 mb wartość 263 711,21 zł
 7. Sieć w części Zachodniej i Północnej Pl. Wolności – (od pkt C1- C3 2x 139,7/225 – 4,00 mb; od pkt. C3- C9 Ø139,7/400 – 22,00 mb; od pkt. C9- C22 Ø76,1/140 -180,00 mb; od pkt.C22- C75 Ø42,4/160 – 26,00 mb) 332,00 mb wartość 349 570,66 zł

Łączna długość i wartość sieci cieplnej rozdzielczej w.p. wybudowanej w 2013 r.:

 • Długość: 1 031,32 mb
 • Wartość: 1 034 666,23 zł

Inwestycje 2012 r.

Sieć cieplna rozdzielcza od pkt. 125 do Juliusza 3 – 2xØ42/110 o długości 8,1mb

Wybudowane w 2012 roku przyłącza cieplne.

Przyłącze preizolowane do budynku Wierzbowa 21 – 2×26,9/90 – dł. 9,80mb

Przyłącze preizolowane do budynku Juliusza 3 – 2×42/110 – dł. 3,05mb

Przyłącze preizolowane Twin Pipe do budynku Plac Wolności 16 – 33,7/140 dł. 27,95mb

Przyłącze preizolowane do budynku Kościelna 41 – 2×33,9/90 – dł. 30,88mb

Przyłącze preizolowane Twin Pipe do budynku Sieradzka 4 – 33,7/140 – dł. 7,10mb

Przyłącze preizolowane Twin Pipe do budynku Plac Wolności 9,9a- 42,4/160 – dł. 33,4mb

Przyłącze preizolowane Twin Pipe do budynku Ratusza – 60,3/200- dł. 61,14mb

W 2012 roku prowadzono rozpoczęte w poprzednich latach prace związane z rozbudową systemu monitoringu i wizualizacji pracy węzłów cieplnych. W sumie na koniec roku włączonych do systemu było 208 węzłów cieplnych, co stanowiło 53% ogólnej liczby węzłów.

Do systemu monitoringu włączone są również parametry wody sieciowej wychodzące ze źródła ciepła. Do systemu wizualizacji podłączone są dane z komory K-232, znajdującej się przy siedzibie spółki.

Przejdź do treści