Dostarczamy bezpieczne ciepło

LOGOMSCDostarczamy bezpieczne ciepło – przyłącz się.

Zakres działania

  • Przesyłanie, przetwarzanie i sprzedaż zakupionej energii cieplnej
  • Eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń ciepłowniczych
  • Budowa sieci, przyłączy i węzłów cieplnych
  • Koordynacja rozwoju miejskiego systemu ciepłowniczego

Koncesja

  • do 31 października 2018 r.
  • Na przesyłanie i dystrybucję ciepła
  • Na obrót ciepłem
  • Wydane przez Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie w dniu 28 października 1998 r.

Misja firmy:

Dostarczamy bezpieczne ciepło