Szukaj
Logo Miasta

O G Ł O S Z E N I E

 Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli sp. z o.o.  z a p r a s z a  do uczestnictwa w II aukcji, której przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej wymiennikowni stanowiącej odrębną własność, położonej  przy ul. Łódzkiej 22a w Zduńskiej Woli.

Powierzchnia użytkowa budynku: 99,10 m2, powierzchnia gruntu – 248 m2, działka nr 546/10, obręb geodezyjny nr 6 m. Zduńska Wola dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SR1Z/00021002/6.

Nieruchomość posiada media: wod-kan, elektryczne, przyłącze miejskiej sieci ciepłowniczej.

Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola zatwierdzonym uchwałą Nr XV/153/03 Rady Miasta Zduńska Wola  z dn. 30-10-2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestępnego nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych symbolem 1MW-tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Obciążenia: nieodpłatna, ustanowiona do czasu wybudowania przez nabywców własnego przyłącza wodociągowego służebność gruntowa, polegająca na prawie korzystania z sieci wodociągowej znajdującej się na działce nr 546/10 przez każdoczesnego użytkownika wieczystego działki nr 546/9.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 108.600,00 zł netto + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W dniu publikacji ogłoszenia sprzedającemu przysługuje prawo do zwolnienia z podatku VAT dla przedmiotu sprzedaży.

Wadium: 6.000,00 zł. Postąpienie: 1.200,00 zł.

II aukcja odbędzie się 12-06-2024 r.. o godz. 10 w siedzibie Spółki (sala konferencyjna). konferencyjna).

Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wniesienie wadium w podanej wysokości  w pieniądzu  do dnia  4-06-2024 r.  przelewem na konto: PKO BP S.A.  nr 22 1020 4564 0000 5602 0113 0038 z dopiskiem:   II aukcja Łódzka 22a.

 

Pełna treść ogłoszenia, Regulamin i oświadczenia poniżej:

Ogłoszenie II aukcja Łódzka 22a

Regulamin

Oświadczenie uczestnika nr 1

oświadczenie uczestnika nr 2

RODO

Inne komunikaty i ogłoszenia

Przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej

Szanowni Mieszkańcy Zduńskiej Woli Z przykrością informujemy, że w związku z planowanym postojem remontowym elektrociepłowni, wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej. Prace remontowe są

OFERTA PRACY

Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy o specjalności: Elektryk/ Elektromonter wymagania: – posiadanie uprawnień elektrycznych 1

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało stronę internetową Świadectwa charakterystyki energetycznej – obowiązki od wielu lat – Ministerstwo Rozwoju i Technologii – Portal Gov.pl

Przejdź do treści