Szukaj
Logo Miasta

Pytania i odpowiedzi

Kto decyduje o rozpoczęciu sezonu grzewczego?

Sezon grzewczy rozpoczyna się i kończy w momencie zgłoszenia przez odbiorców lub administratorów potrzeby włączenia/wyłączenia ogrzewania w budynkach. Automatyka pogodowa, która funkcjonuje we wszystkich węzłach włącza lub wyłącza węzeł w zależności od temperatury. Urządzenia te analizują potrzeby budynku w odniesieniu do warunków zewnętrznych. Automatyka jest szczególnie pomocna w okresach przejściowych; w przypadku nagłego ochłodzenia we wrześniu czy czerwcu, np. w nocy lub nad ranem, uruchamia ogrzewanie budynku, a w momencie wzrostu temperatury zewnętrznej zostaje wyłączone.

 

Co to jest ciepłomierz i czy wymagana jest jego legalizacja?

Licznik ciepła (ciepłomierz) – przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru ilości przepływającej energii cieplnej. Jego wskazanie jest podstawą do rozliczania się między dostawcą a odbiorcą tej energii. Jednostką miary energii cieplnej w układzie SI jest dżul (symbol J) równy 1wat · 1sekunda (watosekunda).

Legalizacja polega na sprawdzeniu prawidłowości wskazań licznika ciepła, co wiąże się z koniecznością demontażu urządzenia. Zużycie ciepła w tym okresie jest naliczane w sposób zryczałtowany zgodnie z Umową Sprzedaży Ciepła i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki.

Sposób obliczenia ilości zużytego ciepła nie jest zwykłą średnią arytmetyczną zużyć z poprzednich okresów, bo uwzględnia także temperatury zewnętrzne panujące w okresie braku prawidłowego pomiaru. Podobny sposób ustalania wielkości zużytego ciepła stosowany jest w przypadku stwierdzenia uszkodzenia licznika.

 

Co to są podzielniki kosztów i czy warto je montować?

Podzielniki to niewielkie urządzenia, które umieszcza się na grzejniku. Służą do podziału kosztów ciepła pomiędzy wszystkich lokatorów budynku. Sama zasada jest więc jak najbardziej słuszna – ile ciepła wykorzystałeś, za tyle płacisz.

 

Jak działa termozawór?

Grzejnikowy zawór termostatyczny umieszcza się na przewodzie dostarczającym do grzejnika wodę grzewczą. Termostaty grzejnikowe automatycznie otwierają i zamykają przepływ gorącej wody przez grzejnik tak, żeby utrzymać odpowiednią stałą temperaturę w pomieszczeniu.

Przejdź do treści