Szukaj
Logo Miasta

Przebudowa sieci cieplnej

Umorzenie pożyczki otwórz tutaj pdf

I.Inwestycja pt.” Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej od komory K1 przy ulicy Srebrnej do komory przy ulicy Szkolnej 13, z przyłączami do budynków „Szkolna 7,9,11,13″ oraz ” Srebrna 3a” i „Kilińskiego 30a” w Zduńskiej Woli” została wykonana w 2011 roku z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Koszt całkowity inwestycji to kwota 206 369,11 złotych netto. Kwota dofinasowania z WFOŚiGW w formie pożyczki to kwota 185 000 złotych. Efektem tej inwestycji będzie znaczne zmniejszenie strat przesyłowych energii oraz gwarancja niezawodności dostaw ciepła do odbiorców z tego rejonu miasta.

II.Inwestycja pt. „Przebudowa osiedlowej niskoparametrowej sieci ciepłowniczej na sieć wysokoparametrową z przyłączami oraz węzłami cieplnymi dla budynków zasilanych z wymiennikowni „3″ przy ul. Getta Żydowskiego 31 w Zduńskiej Woli” wykonana w roku 2010 została zrealizowana z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
III. Inwestycja pt. Modernizacja systemu ciepłowniczego na osiedlu Zachód I w Zduńskiej Woli wykonana w roku 2009 została zrealizowana z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

IV.
Inwestycja pt. „Przebudowa -modernizacja osiedlowej niskoparametrowej sieci ciepłowniczej na sieć wysokoparametrową z przyłączami oraz węzłami cieplnymi dla budynków zasilanych z wymiennikowni „5″ przy ul. Łódzkiej 8 w Zduńskiej Woli” wykonana w roku 2011 została zrealizowana z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Koszt całkowity inwestycji to kwota 826 505 złotych netto. Kwota dofinasowania z WFOŚiGW w formie pożyczki to kwota 741 000 złotych w tym kwota pożyczki 375 000 złotych i umorzenia pożyczki w wysokości 366 000 złotych. Efektem tej inwestycji będzie znaczne zmniejszenie strat przesyłowych energii oraz gwarancja niezawodności dostaw ciepła do odbiorców z tego rejonu miasta.

Przejdź do treści