Szukaj
Logo Miasta

Zgłaszanie nadużyć

Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć w POIŚ 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystywaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail:

naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej instytucji Zarządzającej.

Przejdź do treści