Szukaj
Logo Miasta

Przebudowa-modernizacja sieci cieplnej

Zadanie p.n. Przebudowa-modernizacja sieci cieplnej kanałowej na preizolowaną, spełniającą rolę pierścienia pomiędzy komorami K-21/K-214 do komory K-232.
Wartość ogólna przedsięwzięcia 836.108,43 zł.
Zadanie zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 740.000,00 zł

logo

Zadanie p.n. „Przebudowa – modernizacja osiedlowej niskoparametrowej sieci cieplnej na sieć wysokoparametrową z indywidualnymi przyłączami oraz węzłami cieplnymi dla budynków zasilanych z wymiennikowni „Spacerowa 70” w Zduńskiej Woli.

Wartość ogólna przedsięwzięcia 1.029.609,58 zł.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 963.600,00 zł w tym: umorzenie w wysokości 483.600,00 zł i pożyczka w wysokości 480.000,00 zł.

Przejdź do treści