Szukaj
Logo Miasta

Przebudowa – modernizacja osiedlowej niskotemperaturowej sieci

WFOSGW_logo_nowe

Zadanie pn: ”Przebudowa – modernizacja osiedlowej niskotemperaturowej sieci ciepłowniczej na sieć wysokoparametrową z indywidualnymi przyłączami dla budynków zasilanych z wymiennikowni Ogrodowa 8a i Ogrodowa 10a w Zduńskiej Woli”.

Ogólna wartość przedsięwzięcia: 655.460,84 zł.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łodzi w wysokości 545.000,00 zł, w tym:
pożyczka w wysokości 353.000,00 zł
umorzenie w wysokości 192.000,00 zł.

link do strony www.zainwestujwekologie.pl

Przejdź do treści