Szukaj
Logo Miasta

Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli walczą ze smogiem

Od ubiegłego roku Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli realizują projekt pn. „Zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji ciepła poprzez modernizację przesyłu ciepła w układzie kanałów ciepłowniczych na system rur preizolowanych w Zduńskiej Woli. Budowa nowych przyłączy i węzłów do obiektów ogrzewanych piecami kaflowymi”.

W 2018 roku zostały wykonane przyłącza i węzły w kamienicach Łaska 2 i Łaska 6. W jednej kamienicy 23 lokalne otrzymały nową instalację grzewczą, a w drugiej 24 mieszkania. W sumie zniknęło 47 starych pieców – gdy budynki zostały już podłączone do ciepła systemowego.

Wymieniona została także sieć na odcinku od przejścia pod ulicą Łódzką obok obok Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej do przejścia pod ulicą Spacerową (około 250 metrów sieci).

Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2019 roku w ramach zawartej umowy na dofinansowanie nr POIS.01.05.00-00-00016/18

 • Wymiana sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną na odcinku: przejście pod Łódzką, Zieloną, K-21 naprzeciwko Podbipięty przy Łódzkiej. Koniec w okolicach Spacerowa 70 i 72.
 • Budowa przyłącza cieplnego do budynku usługowego zlokalizowanego przy Łaskiej 38 .
 • Wymiana sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od Spacerowej 70 obok bloków Spacerowa 86/88. Przejście pod Krętą i Spacerową. Do bloków Spacerowa 95, 93, 97.
 • Wymiana sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną – przyłącze do Spacerowej 86/88
 • Wymiana sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną – przyłącze do Spacerowej 93, 95, 97
 • Wymiana sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną – przyłącze do Szkoły Podstawowej nr 2
 • Wymiana sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od Ogrodowej 30 wzdłuż Łódzkiej naprzeciwko Łódzka 12.
 • Wymiana sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną – przyłącze do Julisza 37.
 • Wymiana sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną -sieć K-27.1 – przejście pod obwodnicą do Zakładu Badania Pryszczycy – odcinek podziemny.
 • Wymiana sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od K25 do K27. Przejście pod obwodnicą, Dąbrowskiego i Juliusza.
 • Budowa sieci i przyłącza cieplnego do budynku użyteczności publicznej – zaplecza sportowego stadionu zlokalizowanego przy Łaskiej 90

– Łączna długość modernizowanej sieci wynosi około 1,8 km
– Łączna wartość planowanych inwestycji wynosi około 4,8 mln zł brutto.

Wniosek Miejskich Sieci Cieplnych o unijne dofinansowanie modernizacji systemu przesyłu ciepła i wykonanie nowych przyłączy powstał w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020 (III konkurs). Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Umowa na realizację projektu została podpisana we wrześniu 2018 r.

Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Spójności zostało przyznane dwóm miastom w województwie łódzkim. Projekt MSC zajął 3. miejsce wśród projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.

Kwota dotacji 6 689 975 zł, co stanowi 84 proc. bezzwrotnej dotacji do kwoty netto.

Więcej informacji o tym projekcie na stronie: https://www.msc-zw.pl/nfos/

Logotypy projektu

Inne komunikaty i ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E

 Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli sp. z o.o.  z a p r a s z a  do uczestnictwa w II aukcji, której przedmiotem sprzedaży

Przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej

Szanowni Mieszkańcy Zduńskiej Woli Z przykrością informujemy, że w związku z planowanym postojem remontowym elektrociepłowni, wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej. Prace remontowe są

OFERTA PRACY

Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy o specjalności: Elektryk/ Elektromonter wymagania: – posiadanie uprawnień elektrycznych 1

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało stronę internetową Świadectwa charakterystyki energetycznej – obowiązki od wielu lat – Ministerstwo Rozwoju i Technologii – Portal Gov.pl

Przejdź do treści