Szukaj
Logo Miasta

Modernizacja sieci ciepłowniczej

W ciągu najbliższych trzech lat MSC zmodernizuje ponad 5 kilometrów sieci ciepłowniczej oraz wykona przyłącza z węzłami do 3 kamienic w centrum miasta. Jest to kolejny krok w walce z zanieczyszczeniami powietrza w Zduńskiej Woli.

W dniu 9 października 2018 r. Prezes Miejskich Sieci Cieplnych w Zduńskiej Woli Andrzej Aleksandrowicz podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „Zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji ciepła poprzez modernizację przesyłu ciepła w układzie kanałów ciepłowniczych na system rur preizolowanych w Zduńskiej Woli. Budowa nowych przyłączy i węzłów do obiektów ogrzewanych piecami kaflowymi”.

Zgodnie z warunkami konkursu realizacja projektu została rozpoczęta już przed podpisaniem umowy i wykonane zostały już przyłącza i węzły w kamienicach Łaska 2 i Łaska 6 oraz wymieniona została sieć na odcinku od przejścia pod ulicą Łódzką obok Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej do przejścia pod ulicą Spacerową (około 250 metrów sieci).

Projekt będzie realizowany przez MSC w Zduńskiej Woli w latach 2018- 2020.

Wniosek Miejskich Sieci Cieplnych o unijne dofinansowanie modernizacji systemu przesyłu ciepła i wykonanie nowych przyłączy powstał w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020 (III konkurs). Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Został złożony 28.12.2017 r.

Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Spójności zostało przyznane dwóm miastom w województwie łódzkim. Projekt MSC zajął 3. miejsce wśród projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.

Wartość projektu kwota brutto 9 796 035 zł

Wartość projektu kwota netto 7 964 256 zł

Kwota dotacji 6 689 975 zł, co stanowi 84 proc. bezzwrotnej dotacji do kwoty netto.

W ramach projektu Miejskie Sieci Cieplne zmodernizują 5 619,82 metrów sieci ciepłowniczej, dzięki czemu zmniejszy się utrata ciepła na przesyle.

Więcej informacji o tym projekcie na stronie: https://www.msc-zw.pl/nfos/

 

 

Inne komunikaty i ogłoszenia

Przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej

Szanowni Mieszkańcy Zduńskiej Woli Z przykrością informujemy, że w związku z planowanym postojem remontowym elektrociepłowni, wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej. Prace remontowe są

OFERTA PRACY

Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy o specjalności: Elektryk/ Elektromonter wymagania: – posiadanie uprawnień elektrycznych 1

Przejdź do treści