Szukaj
Logo Miasta

Zgłoszenia

Zgłoszenie reklamacji w zakresie dostaw ciepła
(niedotrzymanie parametrów, uszkodzenie układu
pomiarowo-rozliczeniowego i inne) przyjmujemy
całodobowo pod numerem telefonu:

601 159 675 lub 43 823 51 71

Przejdź do treści