OGŁOSZENIE

Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli sp. z o.o.  z a p r a s z a  do uczestnictwa w II aukcji, której przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej wymiennikowni stanowiącej odrębną własność, położonej  przy ul. Łódzkiej 8 a w Zduńskiej Woli.

Powierzchnia ogólna użytkowa budynku: 99,10 m2, powierzchnia gruntu – 190 m2, działka nr 545/3 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SR1Z/00021005/7.

Nieruchomość posiada media: wod-kan, elektryczne, przyłącze miejskiej sieci ciepłowniczej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 78.500,00 zł netto + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W dniu publikacji ogłoszenia sprzedającemu przysługuje prawo do zwolnienia z podatku VAT dla przedmiotu sprzedaży.

Wadium: 6.000,00 zł. Postąpienie: 1.000,00 zł.

II Aukcja odbędzie się 17-10-2022 r.. o godz. 10 w siedzibie Spółki (sala konferencyjna).

Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wniesienie wadium w podanej wysokości  w pieniądzu  do dnia  10-10-2022 r. przelewem na konto: PKO BP S.A.  nr 22 1020 4564 0000 5602 0113 0038 z dopiskiem I Aukcja Łódzka 8a.

 Pełna treść ogłoszenia, Regulamin i oświadczenia poniżej:

Ogłoszenie

Regulamin

Oświadczenie uczestnika nr 1

oświadczenie uczestnika nr 2

RODO

 

Inne komunikaty i ogłoszenia

Monter Instalacji Ciepłowniczej

Jesteś otwarty na nowe doświadczenia? Szukasz stabilnej pracy? Potrafisz pracować w zespole? Świetnie! Ta oferta może być idealna dla Ciebie! Aplikuj na stanowisko: Monter Instalacji

Taryfa dla ciepła

Informujemy, że w dniu 16 maja 2022r. została zatwierdzona Taryfa dla ciepła Miejskich Sieci Cieplnych w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. decyzja Nr OŁO.4210.12.2022JB i

Przejdź do treści