Badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.

Rada Nadzorcza Miejskich Sieci Cieplnych w Zduńskiej Woli sp. z o.o.

zaprasza zainteresowane firmy audytorskie do składania ofert pisemnych na

badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.

oferta powinna zawierać:

Aktualny odpis z rejestru sądowego, informacje o przeprowadzonych badaniach (doświadczenie, referencje), cenę, kserokopie polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem zapłaty.

Wymagany termin realizacji przedmiotu oferty:

  • badanie wstępne – w terminie 31.03.2021;
  • ostateczne dostarczenie sprawozdania z badania – w terminie 20.04.2021.

 

Pisemne oferty należy składać  do 14.10.2020 r. do godz. 10:30 na adres Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli sp. z o.o. ul. Żeromskiego 7/9, 98-220 Zduńska Wola
z dopiskiem: „Rada Nadzorcza – badanie sprawozdania finansowego za 2020 r.”

Jednocześnie informujemy, że oferty, które wpłyną do siedziby Spółki po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Szczegółowe informacje na temat Spółki, zakres badania oraz projekt umowy znajdują się na stronie http://www.msc-zw.pl w zakładce Aktualności.

 

KARTA INFORMACYJNA      Karta informacyjna

PROJEKT UMOWY      Projekt umowy