Badanie sprawozdania finansowego Spółki

Rada Nadzorcza Miejskich Sieci Cieplnych w Zduńskiej Woli sp. z o.o. zaprasza zainteresowane firmy audytorskie do składania ofert pisemnych na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.

Oferta powinna zawierać: aktualny odpis z rejestru sądowego, informacje o przeprowadzonych badaniach (doświadczenie, referencje), cenę, kserokopię polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem zapłaty.

Wymagany termin realizacji przedmiotu oferty:

  • badanie wstępne – w terminie 31.03.2022;
  • ostateczne dostarczenie sprawozdania z badania – w terminie 20.04.2022.

 

Pisemne oferty należy składać  do 18.11.2021 r. do godz. 10:30 na adres Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli sp. z o.o. ul. Żeromskiego 7/9, 98-220 Zduńska Wola
z dopiskiem: „Rada Nadzorcza – badanie sprawozdania finansowego za 2021 r.”

Jednocześnie informujemy, że oferty, które wpłyną do siedziby Spółki po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Szczegółowe informacje na temat Spółki, zakres badania oraz projekt umowy znajdują się w załączonych dokumentach.

Do pobrania:

KARTA INFORMACYJNA MSC do Badania za 2021r.

MSC Zduńska Wola – projekt umowy na badanie sprawozdania finansowego 2021

 

Inne komunikaty i ogłoszenia

Inspektor ds. technicznych 

Jesteś otwarty na nowe doświadczenia? Szukasz stabilnej pracy? Potrafisz pracować w zespole? Świetnie! Ta oferta może być idealna dla Ciebie! Aplikuj na stanowisko: Inspektor ds.

Badanie sprawozdania finansowego Spółki

Rada Nadzorcza Miejskich Sieci Cieplnych w Zduńskiej Woli sp. z o.o. zaprasza zainteresowane firmy audytorskie do składania ofert pisemnych na badanie sprawozdania finansowego Spółki za

INFORMACJA

Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli sp. z o.o.  informuje, że II aukcja, której przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej

Przejdź do treści