Szukaj
Logo Miasta

OGŁOSZENIE

Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli sp. z o.o.  zaprasza do uczestnictwa w III aukcji, której przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej wymiennikowni stanowiącej odrębną własność, położonej  przy ul. Obrońców Westerplatte 26 a – powierzchnia użytkowa budynku: 36,06 m2, powierzchnia gruntu – 70 m2, działki nr 27/1 410/1, dla których prowadzone są księgi wieczyste nr SR1Z/00021156/0 i SR1Z/00021157/7.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 33.805,00 zł netto + VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W dniu publikacji ogłoszenia sprzedającemu przysługuje prawo do zwolnienia z podatku VAT dla przedmiotu sprzedaży.

Wadium: 2.100,00 zł. Postąpienie: 500,00 zł.

III Aukcja odbędzie się 22 czerwca 2021 r. godz. 11  w siedzibie Spółki (sala konferencyjna).

Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wniesienie wadium w podanej wysokości w pieniądzu  do dnia  14 czerwca 2021 r. do godz. 15 przelewem na konto: PKO BP S.A.  nr 22 1020 4564 0000 5602 0113 0038 z dopiskiem III Aukcja Obr.Westerplatte 26a.

Pełna treść ogłoszenia, Regulamin i oświadczenia poniżej:


 

 

 


                                                          NIERUCHOMOŚCI

Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. informuje, że posiada do wynajęcia:

W/w obiekty można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 43 823-51-71

Przejdź do treści