Logo Miasta

Brak rekompensat za ciepło dla mieszkańców Zduńskiej Woli

Rządowe wsparcie dla ciepłowni dostarczających ciepło dla mieszkańców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz innych podmiotów podłączonych do sieci ciepłowniczej nie obejmie klientów Elektrociepłowni Zduńskiej Woli.

Według ustawy (Dz.U.2022 poz. 1967) z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wsparcie i rekompensaty przysługują przedsiębiorstwom energetycznym, u których średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą przyjmuje wartość 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.

Mieszkańcom Zduńskiej Woli nie przysługuje więc rekompensata do cen ciepła, ale brak rekompensaty to tylko pozornie zła informacja. W rzeczywistości oznacza to, że płacimy za ciepło mniej niż mieszkańcy, których wspólnoty i spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa energetyczne zostały objęte rządową rekompensatą.

 

 

Inne komunikaty i ogłoszenia

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało stronę internetową Świadectwa charakterystyki energetycznej – obowiązki od wielu lat – Ministerstwo Rozwoju i Technologii – Portal Gov.pl

Badanie sprawozdania finansowego Spółki

Rada Nadzorcza Miejskich Sieci Cieplnych w Zduńskiej Woli sp. z o.o. zaprasza zainteresowane firmy audytorskie do składania ofert pisemnych na badanie sprawozdania finansowego Spółki za

INFORMACJA

Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli sp. z o.o.  informuje, że II aukcja, której przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej

Przejdź do treści