Zarząd

Waldemar Czarnecki – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Skład Rady Nadzorczej:

Krzysztof Ciesielski – przewodniczący rady
Ewa Smejda – zastępca przewodniczącego
Jarosław Mikołajewski – sekretarz
Bogdan Łapa – członek
Jakub Goździkowski – członek