Zarząd

Andrzej Aleksandrowicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Skład Rady Nadzorczej:

Ireneusz Królewiak – przewodniczący rady
Witold Stępień – zastępca przewodniczącego
Julian Pawlikowski – sekretarz
Krzysztof Ciesielski – członek
Mirosław Nowiński – członek