Kontakt

Telefony:
Centrala (43) 823-51-71
Pogotowie cieplne (43) 823 32 50 lub kom. 601 159 675

Siedziba firmy:
Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 7/9
98-220 Zduńska Wola

Dane rejestrowe:
NIP 829-000-70-77
REGON 730242867
KRS Nr 0000145853
Sąd Rejonowy Łódź XX Wydział Gospodarczy

Wysokość kapitału zakładowego:
11.081.200 PLN

poczta e-mail:
msc@msc-zw.pl