Karta informacyjna do badania spółki za 2019 rok

Rada Nadzorcza Miejskich Sieci Cieplnych w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.

zaprasza zainteresowane firmy audytorskie do składania ofert pisemnych na

badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.

oferta powinna zawierać:

Aktualny odpis z rejestru sądowego, informacje o przeprowadzonych badaniach (doświadczenie, referencje), cenę, kserokopie polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem zapłaty i wzór umowy.

Wymagany termin realizacji przedmiotu oferty do dnia 29 lutego 2020r.

Pisemne oferty należy składać od 25 września 2019 r. do  08 października 2019 r.  do godz. 15:00 na adres Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 7/9, 98-220 Zduńska Wola z dopiskiem: „Rada Nadzorcza – badanie sprawozdania finansowego za 2019r.”

Jednocześnie informujemy,  że oferty, które wpłyną do siedziby Spółki  przed lub po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Karta informacyjna MSC za 2019 rok – pobierz

Okresowe wyłączenie dostawy ciepła

INFORMACJA

Miejskie Sieci Cieplne Sp. z o.o informuje, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci ciepłowniczej w dniach 22–24 maja 2019r. wystąpi brak dostawy energii cieplnej do n/w obiektów.

 1. Zielona 48,49,49A, 50,52,55,59A
 2. Spacerowa 56/58,68,70,72,83,84,85A,86/88,90,93,95,97,
 3. Łaska 84, 89,91,91A,93,103,117
 4. Kręta 6,4,8,13,
 5. Miła 2
 6. Osmolińska 2A
 7. Azaliowa 7/Lawendowa 8, Lawendowa 12/14,Lawendowa 28
 8. Konwaliowa 13, Konwaliowa 15
 9. Chopina 7/9
 10. Irysowa 3
 11. Wierzbowa 3,5,11,21,25
 12. Azaliowa 10,11,12,14,16,18,19,20,22,24,26,28,29,34,36,38,42,44
 13. Różana 2,3,7,9,10,11
 14. Kwiatowa 1,2A,6,15

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.