Badanie sprawozdania finansowego Spółki

Rada Nadzorcza Miejskich Sieci Cieplnych w Zduńskiej Woli sp. z o.o. zaprasza zainteresowane firmy audytorskie do składania ofert pisemnych na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.

Oferta powinna zawierać: aktualny odpis z rejestru sądowego, informacje o przeprowadzonych badaniach (doświadczenie, referencje), cenę, kserokopię polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem zapłaty.

Wymagany termin realizacji przedmiotu oferty:

  • badanie wstępne – w terminie 31.03.2023;
  • ostateczne dostarczenie sprawozdania z badania – w terminie 20.04.2023.

 

Pisemne oferty należy składać  do 18.11.2022 r. do godz. 10:30 na adres Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli sp. z o.o. ul. Żeromskiego 7/9, 98-220 Zduńska Wola
z dopiskiem: „Rada Nadzorcza – badanie sprawozdania finansowego za 2022 r.”

Jednocześnie informujemy, że oferty, które wpłyną do siedziby Spółki po w/w terminie nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Szczegółowe informacje na temat Spółki, zakres badania oraz projekt umowy znajdują się w załączonych dokumentach.

Do pobrania:

KARTA INFORMACYJNA MSC do Badania za 2022r_

Projekt umowy na badanie sprawozdania finansowego 2022 – do publikacji

Aktualizacja projektu umowy – publikacja w dn. 24.10.2022

 

 

 

Inne komunikaty i ogłoszenia

INFORMACJA

Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli sp. z o.o.  informuje, że II aukcja, której przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej

Przejdź do treści