Przebudowa sieci cieplnej w obrębie ulicy Ogrodowej 23-31

Inwestycja pn: ”Przebudowa sieci cieplnej kanałowej na preizolowaną od komory K-28
do komory przy ul. Ogrodowej 23-31 w Zduńskiej Woli”.

logo

Ogólna wartość przedsięwzięcia: 315 369,89 zł.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki
w wysokości 295 000,00 zł.

link do strony: www.zainwestujwekologie.pl

Opracowanie analizy wykorzystania zasobów geotermalnych Miasta Zduńska Wola

logo

Zadanie pn: ”Opracowanie analizy wykorzystania zasobów geotermalnych Miasta Zduńska Wola”
Ogólna wartość przedsięwzięcia:     27 500,00 zł.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji w wysokości  13 750,00 zł.

link do strony www.zainwestujwekologie.pl

 

Przebudowa – wymiana sieci cieplnej w obrębie ulic Skrzetuskiego i Jana Kazimierza

Inwestycja pn: ”Przebudowa – wymiana sieci cieplnej kanałowej na preizolowaną pomiędzy komorą w ul. Skrzetuskiego a komorą przy ul. Jana Kazimierza 9”.

logo

Ogólna wartość przedsięwzięcia: 441 996,83 zł.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie:
pożyczki w wysokości 212 000,00 zł
oraz umorzenia pożyczki w wysokości 176 500,00 zł.

link do strony: www.zainwestujwekologie.pl

Ogłoszenie!

W dniu 2016-07-02 w godzinach popołudniowych powinna zostać wznowiona dostawa ciepłej wody użytkowej.