Przebudowa – modernizacja osiedlowej niskotemperaturowej sieci

WFOSGW_logo_nowe

Zadanie pn: ”Przebudowa – modernizacja osiedlowej niskotemperaturowej sieci ciepłowniczej na sieć wysokoparametrową z indywidualnymi przyłączami dla budynków zasilanych z wymiennikowni Ogrodowa 8a i Ogrodowa 10a w Zduńskiej Woli”.

Ogólna wartość przedsięwzięcia: 655.460,84 zł.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łodzi w wysokości 545.000,00 zł, w tym:
pożyczka w wysokości 353.000,00 zł
umorzenie w wysokości 192.000,00 zł.

link do strony www.zainwestujwekologie.pl

Przebudowa-modernizacja sieci cieplnej

Zadanie p.n. Przebudowa-modernizacja sieci cieplnej kanałowej na preizolowaną, spełniającą rolę pierścienia pomiędzy komorami K-21/K-214 do komory K-232.
Wartość ogólna przedsięwzięcia 836.108,43 zł.
Zadanie zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 740.000,00 zł

logo

Zadanie p.n. „Przebudowa – modernizacja osiedlowej niskoparametrowej sieci cieplnej na sieć wysokoparametrową z indywidualnymi przyłączami oraz węzłami cieplnymi dla budynków zasilanych z wymiennikowni „Spacerowa 70” w Zduńskiej Woli.

Wartość ogólna przedsięwzięcia 1.029.609,58 zł.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 963.600,00 zł w tym: umorzenie w wysokości 483.600,00 zł i pożyczka w wysokości 480.000,00 zł.

Przebudowa sieci cieplnej

Umorzenie pożyczki otwórz tutaj pdf

I.Inwestycja pt.” Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej od komory K1 przy ulicy Srebrnej do komory przy ulicy Szkolnej 13, z przyłączami do budynków „Szkolna 7,9,11,13″ oraz ” Srebrna 3a” i „Kilińskiego 30a” w Zduńskiej Woli” została wykonana w 2011 roku z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Koszt całkowity inwestycji to kwota 206 369,11 złotych netto. Kwota dofinasowania z WFOŚiGW w formie pożyczki to kwota 185 000 złotych. Efektem tej inwestycji będzie znaczne zmniejszenie strat przesyłowych energii oraz gwarancja niezawodności dostaw ciepła do odbiorców z tego rejonu miasta.

II.Inwestycja pt. „Przebudowa osiedlowej niskoparametrowej sieci ciepłowniczej na sieć wysokoparametrową z przyłączami oraz węzłami cieplnymi dla budynków zasilanych z wymiennikowni „3″ przy ul. Getta Żydowskiego 31 w Zduńskiej Woli” wykonana w roku 2010 została zrealizowana z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
III. Inwestycja pt. Modernizacja systemu ciepłowniczego na osiedlu Zachód I w Zduńskiej Woli wykonana w roku 2009 została zrealizowana z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

IV.
Inwestycja pt. „Przebudowa -modernizacja osiedlowej niskoparametrowej sieci ciepłowniczej na sieć wysokoparametrową z przyłączami oraz węzłami cieplnymi dla budynków zasilanych z wymiennikowni „5″ przy ul. Łódzkiej 8 w Zduńskiej Woli” wykonana w roku 2011 została zrealizowana z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Koszt całkowity inwestycji to kwota 826 505 złotych netto. Kwota dofinasowania z WFOŚiGW w formie pożyczki to kwota 741 000 złotych w tym kwota pożyczki 375 000 złotych i umorzenia pożyczki w wysokości 366 000 złotych. Efektem tej inwestycji będzie znaczne zmniejszenie strat przesyłowych energii oraz gwarancja niezawodności dostaw ciepła do odbiorców z tego rejonu miasta.

Informacja dla Odbiorców

Zarząd Miejskich Sieci Cieplnych w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. informuje wszystkich swoich Odbiorców ciepła, że zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w dostawie ciepła należy kierować pod nr dyżurny 601 159 675.